Zakázka s nízkou hodnotou

Názov zákazky:Služby správcu počítačov a sieti, Zákazka zadávaná podľa §117, Druh zákazky: Služby, link výzva

Názov zákazky:Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní link výzva

Názov zákazky:Poskytovanie upratovacích služieb, Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Druh zákazky: na poskytnutie služby. link výzva , link návrh zmluvy , link Harmonogram

Výzva na predkladanie ponúk: Poskytovanie upratovacích služieb

Stravovacie služby - stravné poukážky. Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9

Poistenie majetku a všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu.. Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9

IKT vybavenie pre potreby CPPPaP. Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9. - link výzva, link príloha

Nábytok. Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9. - link výzva, link príloha

Služby správcu počítačov a sieti. Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9.