2022

Zmluvy 2022

 

ČZ

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové

plnenie zmluvy

Objednávateľ

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

Zmluva
 1 CPPPaP Kolektívna zmluva  - CPPPPaP  01.01.2022  31.12.2022 Kolektívna zmluva
2 Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 1166,40 CPPPPaP 30.03.2022

30.03.2024

Dodatok k zmluve

 

Faktúry 2022

Číslo faktúry

Dátum prijatia

Dodávateľ

Anotácia faktúry

Suma s DPH v €

1 03.01.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 36,00
2 03.01.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX na 01-03/2022 2397,60
3 03.01.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 12/2021 3,32
4 03.01.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 12/2021, Internet: 01/2022  49,52
5 03.01.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.12.21 - 7.1.22  38,99
6 03.01.2022 PS DOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina Predplatné: Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2022  66,00
7 03.01.2022 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za I.Q.2022  1676,00
8 01.02.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 01/2022 228,00
9 01.02.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 36,00
10 02.02.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 01/2022 372,00
11 03.02.2022 IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice Služby STP APV WinIbeu, WinPam rok 2022 216,00
12 04.02.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:1/2022, Internet: 2/2022 49,18
13 09.02.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.1.2022-7.2.2022 38,00
14 14.02.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 01/2022 3,32
15 14.02.2022 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Vzdelávanie detí sporuchami učenia - č.3 43,96
16 22.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 3-4/2022 1438,56
17 01.03.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 02/2022 228,00
18 01.03.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 36,00
19 02.03.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 02/2022 372,00
20 04.03.2022 V OBZOR s.r.o., Exnarova 7 82103 Bratislava Predplatné časopisu: Alkoholizmus a drogové závislosti r.2022 10,00
21 04.03.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:02/2022, Internet: 03/2022 49,28
22 07.03.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 02/2022 3,32
23 10.03.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.2.22 - 7.3.22 38,00
24 01.04.2022 Poradca podnikateľa, Národná 18 01001 Žilina Verejná správa SR - polročný prístup 132,00
25 01.04.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 03/2022  228,00
26 01.04.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 04/2022  36,00
27 01.04.2022 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za I.Q.2022  55,00
28 04.04.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 03/2022  372,00
29 05.04.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 03/2022  3,32
30 05.04.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 04/2022, Internet: 05/2022  54,17
31 11.04.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.3.2022-7.4.2022  38,00
32 11.04.2022 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za II.Q.2022  1676,00
33 25.04.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 5,6 mes.  1678,32
34 02.04.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce   Spravovanie PC za 04/2022  228,00
35 02.05.2022 Mediatel spol.s r.o.,  Presovska 38|B 82102 Bratislava Inzercia v Zlatých stránkach  427,20
36 02.05.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 05/2022  36,00
37 04.05.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné  Upratovacia služba za 04/2022  372,00
38 04.05.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:04/2022, Internet: 05/2022  53,11
39 09.05.2022 DELTA s.r.o.,  26.novembra 1 06601 Humenné Renovácia tonerov HP Laser Jet M12w  48,40
40 09.05.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 04/2022  3,32
41 10.05.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.4.2022-7.5.2022  38,47
42 01.06.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 05/2022 228,00
43 01.06.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 36,00
44 01.06.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 05/2022  3,32
45 03.06.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 05/2022  372,00
46 06.06.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:05/2022, Internet: 06/2022  58,31
47 10.06.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón:8.5.2022-7.6.2022  40,00
48 10.06.2022 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r.2021  2476,83
49 28.06.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 7,8/2022  1918,08
50 01.07.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 06/2022 228,00
51 01.07.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 36,00
52 01.07.2022 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby tchnika POaBOZP za 2.Q.2022 55,00
53 06.07.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacie služby za 06/2022 372,00
54 06.07.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 06/2022 3,32
55 06.07.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:6/2022, Internet: 7/2022 53,11
56 12.07.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.6.2022-7.7.2022 37,16
57 13.07.2022 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za III.Q.2022 1676,00