2022

Zmluvy 2022

 

ČZ

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové

plnenie zmluvy

Objednávateľ

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

Zmluva
 1 CPPPaP Kolektívna zmluva  - CPPPPaP  01.01.2022  31.12.2022 Kolektívna zmluva
2 Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 1166,40 CPPPPaP 30.03.2022

30.03.2024

Dodatok k zmluve

 

Faktúry 2022

Číslo faktúry

Dátum prijatia

Dodávateľ

Anotácia faktúry

Suma s DPH v €

1 03.01.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 36,00
2 03.01.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX na 01-03/2022 2397,60
3 03.01.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 12/2021 3,32
4 03.01.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 12/2021, Internet: 01/2022  49,52
5 03.01.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.12.21 - 7.1.22  38,99
6 03.01.2022 PS DOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina Predplatné: Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2022  66,00
7 03.01.2022 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za I.Q.2022  1676,00
8 01.02.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 01/2022 228,00
9 01.02.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 36,00
10 02.02.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 01/2022 372,00
11 03.02.2022 IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice Služby STP APV WinIbeu, WinPam rok 2022 216,00
12 04.02.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:1/2022, Internet: 2/2022 49,18
13 09.02.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.1.2022-7.2.2022 38,00
14 14.02.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 01/2022 3,32
15 14.02.2022 RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava Vzdelávanie detí sporuchami učenia - č.3 43,96
16 22.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 3-4/2022 1438,56
17 01.03.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 02/2022 228,00
18 01.03.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 36,00
19 02.03.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 02/2022 372,00
20 04.03.2022 V OBZOR s.r.o., Exnarova 7 82103 Bratislava Predplatné časopisu: Alkoholizmus a drogové závislosti r.2022 10,00
21 04.03.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:02/2022, Internet: 03/2022 49,28
22 07.03.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 02/2022 3,32
23 10.03.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.2.22 - 7.3.22 38,00
24 01.04.2022 Poradca podnikateľa, Národná 18 01001 Žilina Verejná správa SR - polročný prístup 132,00
25 01.04.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 03/2022  228,00
26 01.04.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 04/2022  36,00
27 01.04.2022 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za I.Q.2022  55,00
28 04.04.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 03/2022  372,00
29 05.04.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 03/2022  3,32
30 05.04.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 04/2022, Internet: 05/2022  54,17
31 11.04.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.3.2022-7.4.2022  38,00
32 11.04.2022 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za II.Q.2022  1676,00
33 25.04.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 5,6 mes.  1678,32
34 02.04.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce   Spravovanie PC za 04/2022  228,00
35 02.05.2022 Mediatel spol.s r.o.,  Presovska 38|B 82102 Bratislava Inzercia v Zlatých stránkach  427,20
36 02.05.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 05/2022  36,00
37 04.05.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné  Upratovacia služba za 04/2022  372,00
38 04.05.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:04/2022, Internet: 05/2022  53,11
39 09.05.2022 DELTA s.r.o.,  26.novembra 1 06601 Humenné Renovácia tonerov HP Laser Jet M12w  48,40
40 09.05.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 04/2022  3,32
41 10.05.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.4.2022-7.5.2022  38,47
42 01.06.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 05/2022 228,00
43 01.06.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 36,00
44 01.06.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 05/2022  3,32
45 03.06.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 05/2022  372,00
46 06.06.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:05/2022, Internet: 06/2022  58,31
47 10.06.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón:8.5.2022-7.6.2022  40,00
48 10.06.2022 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r.2021  2476,83
49 28.06.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 7,8/2022  1918,08
50 01.07.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 06/2022 228,00
51 01.07.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 36,00
52 01.07.2022 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby tchnika POaBOZP za 2.Q.2022 55,00
53 06.07.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacie služby za 06/2022 372,00
54 06.07.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 06/2022 3,32
55 06.07.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:6/2022, Internet: 7/2022 53,11
56 12.07.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.6.2022-7.7.2022 37,16
57 13.07.2022 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za III.Q.2022 1676,00
58 01.08.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 08/2022 228,00
59 01.08.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 07/2022  3,32
60 02.08.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 08/2022  36,00
61 03.08.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacie služby za 07/2022  372,00
62 05.08.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón: 7/22, Internet: 8/22  53,11
63 10.08.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.7.22  -7.8.22  42,00
64 31.08.2022 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady-doplatok za 9/2022  714,99
65 02.09.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 08/2022  228,00
66 02.09.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 09/2022  36,00
67 02.09.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 9,10/2022  1966,03
68 02.09.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 08/2022  3,32
69 06.09.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné  Upratovacia služba za 08/2022  372,00
70 12.09.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.8.22 - 7.9.22  42,00
71 19.09.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón: 8/2022, Internet:9/2022  53,11
72 21.09.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Tonery HP, Switch, kábel 187,80
73 22.09.2022 Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava AVG Anti-Virus Business Efition 10 lic.  284,58
74 27.09.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX: 11/2022  959,04
75 30.09.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce   Spravovanie PC za 09/2022  228,00
76 03.10.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 10/2022  36,00
77 06.10.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné  Upratovacie služby za 09/2022  372,00
78 06.10.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 09/2022 3,32
79 06.10.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón: 09/2022, Internet: 10/2022  53,11
80 06.10.2022 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za 3.Q.2022  55,00
81 06.10.2022 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za IV:Q.2022  3821,00
82 10.10.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.9.2022-7.10.2022  42,00
83 02.11.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice   Výkon zodpovednej osoby za 11/2022  36,00
84 02.11.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce    Spravovanie PC za 10/2022  228,00
85 02.11.2022 Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava cpppap-humenne.sk (.sk doména)  15,59
86 02.11.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné   Upratovcie služby za 10/2022  372,00
87 07.11.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice   Virtuálna knižnica za 10/2022  3,32
88 07.11.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Telefón: 10/2022, Internet: 11/2022  53,11
89 07.11.2022 Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava  cpppap-humenne.sk ( Custom hosting)  45,50
90 10.11.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava    Mobilný telefón: 8.10.2022 - 7.11.2022  41,20
91 30.11.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina Stravné lístky DOXX za 12/2022 719,28
92 01.12.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce    Spravovanie PC za 11/2022  228,00
93 01.12.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice   Výkon zodpovednej osoby za 12/2022  36,00
94 05.12.2022 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za IV.Q.2022  55,00
95 05.12.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné   Upratovacie služby za 11/2022  372,00
96 05.12.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Telefón:11/2022, Internet:12/2022  53,11
97 05.12.2022 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice   Virtuálna knižnica 11/2022  3,32
98 08.12.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce     HP Cartridge 913A - 10ks  796,08
99 12.12.2022 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava    Mobilný telefón:8.11.2022-7.12.2022  37,00
100 12.12.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce    HP Toner 205A - 4ks, Toner CF 230X - 2ks  307,08
101 12.12.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce    HP Laser Jet MFP, Multifunkcia A4, Toner 135X  366,80
102 13.12.2022 Požiarný servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné Kontrola prenosných hasiacich prístrojov  8,70
103 14.12.2022 DELTA s.r.o.,  26.novembra 1 06601 Humenné Renovácia tonerových kaziet Canon, HP  208,80
104 15.12.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce     ACER notebook + MS OFFICE 2021 SK ML  990,00
105 16.12.2022 MANUTAN Slovakia s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava Jednoradová kovová kartotéka A4  696,00
106 16.12.2022 Ján Stadničár EZ, Jankovce 44 06724 Jankovce Prevedenie elektrorevízie prenosných elektrospotr.  390,00
107 16.12.2022 UNIQA poisťovňa, a.s., Masiarska 12 04263 Kosice Poistenie majetku a zodpovednosti r.2023  225,08
108 16.12.2022 WM Agentúra, s.r.o., Štefánikova 1516/11 06601 Humenné Výroba tabúľ 2ks, tlač vizitky 15 ks  440,40
109 19.12.2022 LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné Všeobecný materiál kancelársky  251,02
110 21.12.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce     Optická jednota OKI, Kingston SSD, Laminovacia fólia  159,96
111 21.12.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce     Spravovanie PC za 12/2022  228,00
112 21.12.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné    Výnos registračiek, prenos nábytku,montáž a demontáž tabule  150,00
113 21.12.2022 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné    Upratovacia služba za 12/2022  456,00
114 22.12.2022 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce     Notebook LENOVO + MS OFFICE 2021 SK ML  990,00
115 28.12.2022 Kantorka, n.o. Košice, Bazalková 7 04017 Košice Vložné na odborný seminár  39,00
116 28.12.2022 DUMIRO, s.r.o., 26. novembra 1508/8 06601 Humenné Čistiaci a hygienicky materiál  190,76
117 28.12.2022 LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné Kancelársky papier, pečiatky  450,00