Zamestnanci

 

          Na našom pracovisku pracuje 7 odborných zamestnancov - 5 psychologičiek, 1 špeciálna pedagogička a 1 sociálna pedagogička; ďalej 1 sociálna pracovníčka a 1 ekonómka. Každému odbornému zamestnancovi patrí tzv. Obvod škôl. Každý obvod je tvorený určitým počtom materských, základných a stredných škôl z Humenského okresu. Dolu v tabuľkách si môžete pozrieť, ktorá škola patrí do ktorého obvodu, a taktiež, komu obvod patrí.Na našom pracovisku pracuje 7 odborných zamestnancov - 5 psychologičiek, 1 špeciálna pedagogička a 1 sociálna pedagogička; ďalej 1 sociálna pracovníčka a 1 ekonómka. Každému odbornému zamestnancovi patrí tzv. Obvod škôl. Každý obvod je tvorený určitým počtom materských, základných a stredných škôl z Humenského okresu. Dolu v tabuľkách si môžete pozrieť, ktorá škola patrí do ktorého obvodu, a taktiež, komu obvod patrí.

 

Meno Funkcia Mailový kontakt
PhDr. Agáta Sakalová Riaditeľka CPPPaP / Psychologička agata.sakalova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Jaroslava Mervová Psychologička jaroslava.mervova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Valentína Lučkaničová Psychologička valentina.luckanicova@cpppap-humenne.sk
PhDr. Svetlana Kozmonová Psychologička svetlana.kozmonova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Oľga Pastiriková Psychologička -
Mgr. Andrea Tovarňaková Psychologička andrea.tovarnakova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Oľga Meždejová Špeciálna pedagogička olga.mezdejova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Mariana Čukalovská Sociálna pedagogička mariana.cukalovska@cpppap-humenne.sk
Mgr. Iveta Kovaľová Sociálna pracovníčka iveta.kovalova@cpppap-humenne.sk
p. Renáta Siváková Hospodársko-ekonomický zamestnanec renata.sivakova@cpppap-humenne.sk

Obvody:

Odborný zamestnanec
Materské školy
Základné školy
Stredné školy
PhDr. Agáta Sakalová:

MŠ Družstevná 16, He

MŠ Chlmec 132

ZŠ Pugačevova 7, Humenné

ZŠ Hrubov

ZŠ Chlmec 51

Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Humenné
Mgr. Jaroslava Mervová:

MŠ Tyršova 1, He

SMŠ Duchnovičova 26, He

MŠ Lackovce 37

MŠ Lesná 909/28, He

MŠ Hažín n/Cir. 156

MŠ Kamienka 143

MŠ Modra n/Cir. 302

MŠ Zubné 30

ZŠ Laborecká 66, Humenné

ZŠ a MŠ Kamenica n/Cir.

ZŠ Modra n/Cir. 250

ZŠ a MŠ Papín 199

ZŠ Zubné 41

ZŠ Hažín n/Cir. 156

Obchodná akadémia, Humenné

SOŠ polytechnická, Humenné

Súkr. pedagog. a sociálna akadémia EBG

PhDr. Svetlana Kozmonová:

MŠ Dargovských hrdinov 18, He

MŠ Třebíčska 13, He

MŠ Kudlovská 47

SMŠ Aura, He

MŠ Mierova 19, He

MŠ Baškovce 96

SMŠ sv. Terézie z Lisieux, He

MŠ Hrubov 16

MŠ Slovenská Volová 54

MŠ Brestov 61

MŠ Lukačovce 100

ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné

ZŠ Kudlovská 11, Humenné

ZŠ a MŠ Ohradzany 162

ZŠ Hrubov 24

ZŠ Lukačovce 94

ZŠ Slovenská Volová 97

ZŠ a MŠ Topoľovka

Stredná zdravotnícka škola, Humenné

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Mgr. Valentína Lučkaničová:

MŠ Partizánska 22, He

MŠ Jasenov 239

MŠ Brekov 227

MŠ Nižné Ladičkovce 107

MŠ Hudcovce 4

MŠ Lieskovec 123

MŠ Veľopolie 6

MŠ Ľubiša

ZŠ SNP č. 1, Humenné

ZŠ J. Švermu, Humenné

ZŠ a MŠ Udavské 80

ZŠ Brekov 178

ZŠ a MŠ Vyšný Hrušov 63

Gymnázium sv. J. Zlatoústeho, Humenné

SOŠ obchodu a služieb, Humenné

Mgr. Andrea Tovarňaková

SMŠ ul. 1. mája 14 Proalergo, He

MŠ Štefánikova 49, He

MŠ Osloboditeľov 1, He

MŠ Hankovce

MŠ Hrabovec n/Lab. 41

MŠ Kochanovce

MŠ Nižná Sitnica 104

MŠ Rokytov pri Humennom 151

MŠ Turcovce 18

MŠ Jankovce 8

MŠ Závadka

MŠ Karna

ZŠ Hrnčiarska 13, He

ZŠ a MŠ Koškovce 134

ZŠ a MŠ Košarovce 16

ZŠ Hrabovec nad Laborcom 41

ZŠ a MŠ Pakostov 102

ZŠ a MŠ Vyšná Sitnica 1

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Humenné

ZŠ Jankovce

Hotelová akadémia, Humenné

SOŠ technická, Humenné

Všetci MŠ Podskalka 58

ZŠ a MŠ Podskalka 58

ZŠ Zbudské Dlhé 44

 SSOŠ Elba