Zamestnanci

 

          Na našom pracovisku pracuje 7 odborných zamestnancov - 5 psychologičiek, 1 špeciálna pedagogička a 1 sociálna pedagogička; ďalej 1 sociálna pracovníčka a 1 ekonómka. Každému odbornému zamestnancovi patrí tzv. Obvod škôl. Každý obvod je tvorený určitým počtom materských, základných a stredných škôl z Humenského okresu. Dolu v tabuľkách si môžete pozrieť, ktorá škola patrí do ktorého obvodu, a taktiež, komu obvod patrí.Na našom pracovisku pracuje 7 odborných zamestnancov - 5 psychologičiek, 1 špeciálna pedagogička a 1 sociálna pedagogička; ďalej 1 sociálna pracovníčka a 1 ekonómka. Každému odbornému zamestnancovi patrí tzv. Obvod škôl. Každý obvod je tvorený určitým počtom materských, základných a stredných škôl z Humenského okresu. Dolu v tabuľkách si môžete pozrieť, ktorá škola patrí do ktorého obvodu, a taktiež, komu obvod patrí.

 

Meno Funkcia Mailový kontakt
PhDr. Agáta Sakalová Riaditeľka CPPPaP / Psychologička agata.sakalova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Jaroslava Mervová Psychologička jaroslava.mervova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Valentína Lučkaničová Psychologička valentina.luckanicova@cpppap-humenne.sk
PhDr. Svetlana Kozmonová Psychologička svetlana.kozmonova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Oľga Pastiriková Psychologička olga.pastirikova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Andrea Tovarňaková Psychologička andrea.tovarnakova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Oľga Meždejová Špeciálna pedagogička olga.mezdejova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Mariana Čukalovská Sociálna pedagogička mariana.cukalovska@cpppap-humenne.sk
Mgr. Iveta Kovaľová Sociálna pracovníčka iveta.kovalova@cpppap-humenne.sk
p. Renáta Siváková Hospodársko-ekonomický zamestnanec renata.sivakova@cpppap-humenne.sk

Obvody:

Odborný zamestnanec
Materské školy
Základné školy
Stredné školy
PhDr. Agáta Sakalová:

 

 

ZŠ Pugačevova 7, Humenné

Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Humenné
Mgr. Jaroslava Mervová:

MŠ Tyršova 1, He

SMŠ Duchnovičova 26, He

MŠ Lackovce 37

MŠ Lesná 909/28, He

MŠ Hažín n/Cir. 156

MŠ Kamienka 143

MŠ Modra n/Cir. 302

MŠ Zubné 30

ZŠ Laborecká 66, Humenné

ZŠ a MŠ Kamenica n/Cir.

ZŠ Modra n/Cir. 250

ZŠ a MŠ Papín 199

ZŠ Zubné 41

ZŠ Hažín n/Cir. 156

Obchodná akadémia, Humenné

SOŠ polytechnická, Humenné

Súkr. pedagog. a sociálna akadémia EBG

PhDr. Svetlana Kozmonová:

MŠ Dargovských hrdinov 18, He

MŠ Třebíčska 13, He

MŠ Kudlovská 47

SMŠ Aura, He

MŠ Mierova 19, He

MŠ Baškovce 96

MŠ Hrubov 16

MŠ Slovenská Volová 54

MŠ Brestov 61

MŠ Lukačovce 100

ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné

ZŠ Kudlovská 11, Humenné

ZŠ a MŠ Ohradzany 162

ZŠ Hrubov 24

ZŠ Lukačovce 94

ZŠ Slovenská Volová 97

ZŠ a MŠ Topoľovka

Stredná zdravotnícka škola, Humenné

Mgr. Valentína Lučkaničová:

MŠ Partizánska 22, He

MŠ Jasenov 239

MŠ Brekov 227

MŠ Nižné Ladičkovce 107

MŠ Hudcovce 4

MŠ Lieskovec 123

MŠ Veľopolie 6

MŠ Ľubiša

ZŠ SNP č. 1, Humenné

ZŠ J. Švermu, Humenné

ZŠ a MŠ Udavské 80

ZŠ Brekov 178

ZŠ a MŠ Vyšný Hrušov 63

Gymnázium sv. J. Zlatoústeho, Humenné

SOŠ obchodu a služieb, Humenné

Mgr. Oľga Pastiriková

SMŠ ul. 1. mája 14 Proalergo, He

MŠ Štefánikova 49, He

MŠ Osloboditeľov 1, He

MŠ Hankovce

MŠ Hrabovec n/Lab. 41

MŠ Kochanovce

MŠ Nižná Sitnica 104

MŠ Rokytov pri Humennom 151

MŠ Turcovce 18

MŠ Jankovce 8

MŠ Závadka

MŠ Karna

ZŠ Hrnčiarska 13, He

ZŠ a MŠ Koškovce 134

ZŠ a MŠ Košarovce 16

ZŠ Hrabovec nad Laborcom 41

ZŠ a MŠ Pakostov 102

ZŠ a MŠ Vyšná Sitnica 1

ZŠ Jankovce

Hotelová akadémia, Humenné

SOŠ technická, Humenné

 Mgr. Andrea Tovarňaková

MŠ Družstevná 16, Humenné

MŠ Chlmec 132

SMŠ sv. Terézie z Lisieux, He

 

ZŠ Chlmec 51

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Všetci MŠ Podskalka 58

ZŠ a MŠ Podskalka 58

ZŠ Zbudské Dlhé 44

 

 SSOŠ Elba