Zamestnanci

 

          Na našom pracovisku pracuje 12 odborných zamestnancov - 7 psychológov, 4 špeciálni pedagógovia (z nich je jeden logopéd) a 1 sociálný pedagóg; ďalej 1 sociálna pracovníčka a 1 ekonómka. Každému odbornému zamestnancovi patrí tzv. Obvod škôl. Každý obvod je tvorený určitým počtom materských, základných a stredných škôl z Humenského okresu. Dolu v tabuľkách si môžete pozrieť, ktorá škola patrí do ktorého obvodu, a taktiež, komu obvod patrí.

 

Meno Funkcia Mailový kontakt
Mgr. Oľga Meždejová Riaditeľka CPP / Špeciálna pedagogička olga.mezdejova@cpppap-humenne.sk
PhDr. Agáta Sakalová Psychologička agata.sakalova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Jaroslava Mervová Psychologička jaroslava.mervova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Valentína Lučkaničová Psychologička valentina.luckanicova@cpppap-humenne.sk
PhDr. Svetlana Kozmonová Psychologička svetlana.kozmonova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Oľga Pastiriková Psychologička olga.pastirikova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Andrea Tovarňaková Psychologička andrea.tovarnakova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Mariana Čukalovská Sociálna pedagogička mariana.cukalovska@cpppap-humenne.sk
Mgr. Iveta Kovaľová Sociálna pracovníčka iveta.kovalova@cpppap-humenne.sk
p. Renáta Siváková Hospodársko-ekonomický zamestnanec renata.sivakova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Lucia Bučková Psychologička lucia.buckova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Erika Jurková Špeciálna pedagogička erika.jurkova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Jaroslava Luksajová Špeciálna pedagogička jaroslava.luksajova@cpppap-humenne.sk
Mgr. Eva Bilecová Špeciálna pedagogička eva.bilecova@cpppap-humenne.sk

 

 

Obvody:

 

CPP Humenné, Mierová 65/4, Humenné, tel.: 057/775 0627

 

Odborný zamestnanec
Materské školy
Základné školy
Stredné školy

PhDr. Agáta Sakalová

psychológ

 

ZŠ Pugačevova 7, Humenné

Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Humenné

Mgr. Jaroslava Mervová

psychológ

MŠ Tyršova 1, He

SMŠ Duchnovičova 26, He

MŠ Hažín n/Cir. 156

MŠ Kamienka 143

MŠ Modra n/Cir. 302

MŠ Zubné 30

ZŠ Laborecká 66, Humenné

ZŠ a MŠ Kamenica n/Cir.

ZŠ Modra n/Cir. 250

ZŠ a MŠ Papín 199

ZŠ Zubné 41

ZŠ Hažín n/Cir. 156

Obchodná akadémia, Humenné

SOŠ polytechnická, Humenné

SSOŠ pedagogická EBG

PhDr. Svetlana Kozmonová

psychológ

MŠ Dargovských hrdinov 18, He

MŠ Třebíčska 13, He

SMŠ Aura, He

MŠ Mierova 19, He

MŠ Baškovce 96

MŠ Hrubov 16

MŠ Slovenská Volová 54

MŠ Brestov 61

MŠ Lukačovce 100

MŠ Hudcovce 4

MŠ Závadka

 

 

ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné

ZŠ a MŠ Ohradzany 162

ZŠ Hrubov 24

ZŠ Lukačovce 94

ZŠ a MŠ Topoľovka

Stredná zdravotnícka škola, Humenné

Mgr. Valentína Lučkaničová

psychológ

MŠ Partizánska 22, He

MŠ Jasenov 239

MŠ Brekov 227

MŠ Nižné Ladičkovce 107

MŠ Lieskovec 123

MŠ Veľopolie 6

MŠ Ľubiša

MŠ Vyšný Hrušov 63

ZŠ SNP č. 1, Humenné

ZŠ J. Švermu, Humenné

ZŠ a MŠ Udavské 80

ZŠ Brekov 178

 

Gymnázium sv. J. Zlatoústeho, Humenné

SOŠ, Humenné

Mgr. Oľga Pastiriková

psychológ

SMŠ ul. 1. mája 14 Proalergo, He

MŠ Štefánikova 49, He

MŠ Osloboditeľov 1, He

MŠ Hankovce

MŠ Hrabovec n/Lab. 41

MŠ Kochanovce

MŠ Nižná Sitnica 104

MŠ Rokytov pri Humennom 151

MŠ Turcovce 18

MŠ Jankovce 8

MŠ Karna

MŠ Lackovce 37

 

ZŠ Hrnčiarska 13, He

ZŠ a MŠ Koškovce 134

ZŠ a MŠ Košarovce 16

ZŠ Hrabovec nad Laborcom 41

ZŠ a MŠ Pakostov 102

ZŠ a MŠ Vyšná Sitnica 1

ZŠ Jankovce

Hotelová akadémia, Humenné

SOŠ technická, Humenné

Mgr. Oľga Meždejová

špeciálny pedagóg

 

 ZŠ Pugačevova, Humenné

ZŠ Laborecká, Humenné

GAGLS Humenné

Mgr. Eva Bilecová

špeciálny pedagóg

 

 

ZŠ Kudlovská

ZŠ Dargovských hrdinov

ZŠ Koškovce

ZŠ Kamenica nad Cirochou

ŠZŠ

 

SŠI Komenského 3

Obchodná akadémia

SOŠ Polytechnická

SOŠ technická

SSOŠ EBG pedagogická

 

 

Elokované pracovisko CPP, Kukorelliho 58, tel.: 0902 412 627

 

Mgr. Lucia Bučková

psychológ

 

MŠ Kudlovská 47, Humenné

ŠMŠ Komenského 3, Humenné

 

ZŠ Kudlovská 11, Humenné

ŠZŠ pre žiakov s TP, Humenné

ŠZŠ Třebíčska 16, Humenné

 

Praktická škola SŠI, Komenského 3, Humenné

Odborné učilište pre žiakov s TP, Humenné

 

Mgr. Erika Jurková

špeciálny pedagóg

ŠMŠ Komenského 3, Humenné

MŠ mesta Humenné

CSŠ Duchnovičova

ZŠ SNP

ZŠ Hrnčiarska

ZŠ Švermova

ŠZŠ

SOŠ

SŠ Komenského 3

GJZ

Gym. sv Cyrila a Metoda

Hotelová akadémia

Mgr. Jaroslava Luksajová

špeciálny pedagóg

logopéd

ŠMŠ Komenského 3, Humenné

MŠ vidiek

ŠZŠ

ZŠ Ohradzany

ZŠ Košarovce

ZŠ Topoľovka

ZŠ Modra nad Cirochou

ZŠ Papín

ZŠ Udavské

 

Mgr. Andrea Tovarňaková

psychológ

MŠ Družstevná 16, Humenné

MŠ Chlmec 132

SMŠ sv. Terézie z Lisieux, He

ZŠ Chlmec 51

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Humenné

 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Všetci MŠ Podskalka 58

ZŠ a MŠ Podskalka 58

ZŠ Zbudské Dlhé 44

 SSOŠ Elba