Zadávanie zakáziek

 

Profil verejného obstarávateľa:

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 Mierova č. 4

 066 01 Humenné

 Slovenská republika

 IČO: 37945084

 DIČ: 2021928117

 tel.č.: 057 775 0627

email: cpppp.he (zavinac) mail.t-com.sk